Podatność CVE-2015-0703


Publikacja: 2015-04-20   Modyfikacja: 2015-04-21

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the administrative web interface in Cisco Unified MeetingPlace 8.6(1.9) allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors, aka Bug ID CSCus95857.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Cisco -> Unified meetingplace 

 Referencje:
http://tools.cisco.com/security/center/viewAlert.x?alertId=38459
http://www.securitytracker.com/id/1032164

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top