Podatność CVE-2015-0705


Publikacja: 2015-04-21   Modyfikacja: 2015-04-22

Opis:
Cross-site request forgery (CSRF) vulnerability in the SOAP API endpoints of the web-services directory in Cisco Unified MeetingPlace 8.6(1.9) allows remote attackers to hijack the authentication of administrators for requests that create administrative accounts, aka Bug ID CSCus97494.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Cisco -> Unified meetingplace 

 Referencje:
http://tools.cisco.com/security/center/viewAlert.x?alertId=38461
http://www.securityfocus.com/bid/74258
http://www.securitytracker.com/id/1032335
https://h20566.www2.hpe.com/portal/site/hpsc/public/kb/docDisplay?docId=emr_na-c05157667

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top