Podatność CVE-2015-0729


Publikacja: 2015-05-16

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in Cisco Secure Access Control Server Solution Engine (ACSE) 5.5(0.1) allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via a file-inclusion attack, aka Bug ID CSCuu11005.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Cisco -> Secure access control server 

 Referencje:
http://tools.cisco.com/security/center/viewAlert.x?alertId=38864
http://www.securitytracker.com/id/1032338

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top