Podatność CVE-2015-0758


Publikacja: 2015-05-30

Opis:
The web-based user interface in Cisco Unified MeetingPlace 8.6(1.9) allows remote attackers to read arbitrary files via an XML document containing an external entity declaration in conjunction with an entity reference, related to an XML External Entity (XXE) issue, aka Bug ID CSCus97452.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Cisco -> Unified meetingplace 

 Referencje:
http://tools.cisco.com/security/center/viewAlert.x?alertId=39130
http://www.securitytracker.com/id/1032448

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top