Podatność CVE-2015-0762


Publikacja: 2015-06-04

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the management interface in Cisco Unified MeetingPlace 8.6(1.2) and 8.6(1.9) for Microsoft Outlook allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via a crafted value in a URL, aka Bug ID CSCuu51400.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Cisco -> Unified meetingplace 

 Referencje:
http://tools.cisco.com/security/center/viewAlert.x?alertId=39161
http://www.securitytracker.com/id/1032470

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top