Podatność CVE-2015-0763


Publikacja: 2015-06-04

Opis:
Cisco Unified MeetingPlace 8.6(1.2) does not properly validate session IDs in http URLs, which allows remote attackers to obtain sensitive session information via a crafted URL, aka Bug ID CSCuu60338.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Cisco -> Unified meetingplace 

 Referencje:
http://tools.cisco.com/security/center/viewAlert.x?alertId=39162
http://www.securitytracker.com/id/1032471

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top