Podatność CVE-2015-0887


Publikacja: 2015-02-27   Modyfikacja: 2015-02-28

Opis:
npppd in the PPP Access Concentrator (PPPAC) on SEIL SEIL/x86 Fuji routers 1.00 through 3.30, SEIL/X1 routers 3.50 through 4.70, SEIL/X2 routers 3.50 through 4.70, and SEIL/B1 routers 3.50 through 4.70 allows remote attackers to cause a denial of service (infinite loop and device hang) via a crafted SSTP packet.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.1/10
6.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
IIJ -> Seil/b1 
IIJ -> Seil/b1 firmware 
IIJ -> Seil/x1 firmware 
IIJ -> Seil/x2 firmware 
IIJ -> Seil x86 fuji firmware 

 Referencje:
http://www.seil.jp/support/security/a01541.html
http://jvndb.jvn.jp/jvndb/JVNDB-2015-000031
http://jvn.jp/en/jp/JVN63949115/index.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top