Podatność CVE-2015-0961


Publikacja: 2015-05-25   Modyfikacja: 2015-05-26

Opis:
Barracuda Web Filter before 8.1.0.005, when SSL Inspection is enabled, does not verify X.509 certificates from upstream SSL servers, which allows man-in-the-middle attackers to spoof servers and obtain sensitive information via a crafted certificate.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Barracuda -> Web filter 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/534407
https://www.barracuda.com/support/techalerts
https://techlib.barracuda.com/BWF/UpdateSSLCerts
https://blog.barracuda.com/2015/04/28/barracuda-delivers-updated-ssl-inspection-feature/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top