Podatność CVE-2015-1008


Publikacja: 2015-05-25   Modyfikacja: 2015-05-26

Opis:
SQL injection vulnerability in Emerson AMS Device Manager before 13 allows remote authenticated users to gain privileges via malformed input.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Emerson -> Ams device manager 

 Referencje:
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-15-111-01
http://www.securityfocus.com/bid/74774
http://community.emerson.com/process/emerson-exchange/operateandmanage/deltav/deltav_security/b/securitynotificationblog/archive/2015/04/16/dsn15003-2-ams-device-management-sql-injection-vulnerability

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top