Podatność CVE-2015-1015


Publikacja: 2015-10-05   Modyfikacja: 2015-10-06

Opis:
Omron CX-One CX-Programmer before 9.6, CJ2M PLC devices before 2.1, and CJ2H PLC devices before 1.5 use a reversible format for password storage in object files on Compact Flash cards, which makes it easier for local users to obtain sensitive information by reading a file.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Omron -> Cx-programmer 
Omron -> Cj2h plc 
Omron -> Cj2m plc 

 Referencje:
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-15-274-01

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top