Podatność CVE-2015-1044


Publikacja: 2015-01-29

Opis:
vmware-authd (aka the Authorization process) in VMware Workstation 10.x before 10.0.5, VMware Player 6.x before 6.0.5, and VMware ESXi 5.0 through 5.5 allows attackers to cause a host OS denial of service via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:A/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.3/10
2.9/10
6.5/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Sieć lokalna
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Vmware -> Player 
Vmware -> Workstation 
Vmware -> ESXI 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/72336
http://www.securitytracker.com/id/1031645
http://www.securitytracker.com/id/1031646
http://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2015-0001.html
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/100935

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top