Podatność CVE-2015-1048


Publikacja: 2015-01-21   Modyfikacja: 2015-01-22

Opis:
Open redirect vulnerability in the integrated web server on Siemens SIMATIC S7-1200 CPU devices with firmware before 4.1 allows remote attackers to redirect users to arbitrary web sites and conduct phishing attacks via unspecified vectors.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Siemens -> Simatic s7 1200 cpu firmware 

 Referencje:
http://www.siemens.com/innovation/pool/de/forschungsfelder/siemens_security_advisory_ssa-597212.pdf

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top