Podatność CVE-2015-1575


Publikacja: 2015-02-11

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in u5CMS before 3.9.4 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the (1) c, (2) i, (3) l, or (4) p parameter to index.php; the (5) a or (6) b parameter to u5admin/cookie.php; the name parameter to (7) copy.php or (8) delete.php in u5admin/; the (9) f or (10) typ parameter to u5admin/deletefile.php; the (11) n parameter to u5admin/done.php; the (12) c parameter to u5admin/editor.php; the (13) uri parameter to u5admin/meta2.php; the (14) n parameter to u5admin/notdone.php; the (15) newname parameter to u5admin/rename2.php; the (16) l parameter to u5admin/sendfile.php; the (17) s parameter to u5admin/characters.php; the (18) page parameter to u5admin/savepage.php; or the (19) name parameter to u5admin/new2.php.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
YUBA -> U5cms 

 Referencje:
http://www.zeroscience.mk/en/vulnerabilities/ZSL-2015-5223.php
http://www.exploit-db.com/exploits/36029
http://packetstormsecurity.com/files/130292/u5CMS-3.9.3-Cross-Site-Scripting.html

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top