Podatność CVE-2015-1576


Publikacja: 2015-02-11

Opis:
Multiple SQL injection vulnerabilities in u5CMS before 3.9.4 allow remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the name parameter to (1) copy2.php, (2) localize.php, (3) metai.php, (4) nc.php, (5) new2.php, or (6) rename2.php in u5admin/; (7) c parameter to u5admin/editor.php; (8) typ parameter to u5admin/meta2.php; or (9) newname parameter to u5admin/rename2.php.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
YUBA -> U5cms 

 Referencje:
http://www.zeroscience.mk/en/vulnerabilities/ZSL-2015-5225.php
http://packetstormsecurity.com/files/130326/u5CMS-3.9.3-SQL-Injection.html

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top