Podatność CVE-2015-1578


Publikacja: 2015-02-11

Opis:
Multiple open redirect vulnerabilities in u5CMS before 3.9.4 allow remote attackers to redirect users to arbitrary web sites and conduct phishing attacks via a URL in the (1) pidvesa cookie to u5admin/pidvesa.php or (2) uri parameter to u5admin/meta2.php.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
YUBA -> U5cms 

 Referencje:
http://www.zeroscience.mk/en/vulnerabilities/ZSL-2015-5227.php
http://packetstormsecurity.com/files/130317/u5CMS-3.9.3-Open-Redirect.html

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top