Podatność CVE-2015-1594


Publikacja: 2015-03-06   Modyfikacja: 2015-03-07

Opis:
Untrusted search path vulnerability in Siemens SIMATIC ProSave before 13 SP1; SIMATIC CFC before 8.0 SP4 Upd9 and 8.1 before Upd1; SIMATIC STEP 7 before 5.5 SP1 HF2, 5.5 SP2 before HF7, 5.5 SP3, and 5.5 SP4 before HF4; SIMOTION Scout before 4.4; and STARTER before 4.4 HF3 allows local users to gain privileges via a Trojan horse application file.

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.9/10
10/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Siemens -> Simatic cfc 
Siemens -> Simatic prosave 
Siemens -> Simatic step 7 
Siemens -> Simotion scout 
Siemens -> Starter 

 Referencje:
http://www.securitytracker.com/id/1032039
http://www.siemens.com/innovation/pool/de/forschungsfelder/siemens_security_advisory_ssa-451236.pdf

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top