Podatność CVE-2015-1833


Publikacja: 2015-05-29

Opis:
XML external entity (XXE) vulnerability in Apache Jackrabbit before 2.0.6, 2.2.x before 2.2.14, 2.4.x before 2.4.6, 2.6.x before 2.6.6, 2.8.x before 2.8.1, and 2.10.x before 2.10.1 allows remote attackers to read arbitrary files and send requests to intranet servers via a crafted WebDAV request.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Apache Jackrabbit WebDAV XXE
Mikhail Egorov
26.05.2015
High
Milton Webdav 2.7.0.1 XXE Injection
Mikhail Egorov
03.11.2015

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Apache -> Jackrabbit 

 Referencje:
http://mail-archives.apache.org/mod_mbox/jackrabbit-announce/201505.mbox/%3C555DA644.8080908%40greenbytes.de%3E
http://packetstormsecurity.com/files/132005/Jackrabbit-WebDAV-XXE-Injection.html
http://www.apache.org/dist/jackrabbit/2.10.1/RELEASE-NOTES.txt
http://www.debian.org/security/2015/dsa-3298
http://www.securityfocus.com/archive/1/535582/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/74761
https://issues.apache.org/jira/browse/JCR-3883
https://www.exploit-db.com/exploits/37110/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top