Podatność CVE-2015-1851


Publikacja: 2015-06-25

Opis:
OpenStack Cinder before 2014.1.5 (icehouse), 2014.2.x before 2014.2.4 (juno), and 2015.1.x before 2015.1.1 (kilo) allows remote authenticated users to read arbitrary files via a crafted qcow2 signature in an image to the upload-to-image command.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Brak
Brak
Affected software
Openstack -> Icehouse 
Openstack -> JUNO 
Openstack -> KILO 
Canonical -> Ubuntu linux 

 Referencje:
http://lists.openstack.org/pipermail/openstack-announce/2015-June/000367.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1206.html
http://www.debian.org/security/2015/dsa-3292
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2015/06/13/1
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2015/06/17/2
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2015/06/17/7
http://www.ubuntu.com/usn/USN-2703-1
https://bugs.launchpad.net/cinder/+bug/1415087

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top