Podatność CVE-2015-1865


Publikacja: 2017-09-20   Modyfikacja: 2017-09-21

Opis:
fts.c in coreutils 8.4 allows local users to delete arbitrary files.

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.3/10
4.9/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
GNU -> Coreutils 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/76073
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1211300

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top