Podatność CVE-2015-1867


Publikacja: 2015-08-12

Opis:
Pacemaker before 1.1.13 does not properly evaluate added nodes, which allows remote read-only users to gain privileges via an acl command.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Redhat -> Enterprise linux high availability 
Redhat -> Enterprise linux resilient storage 
Clusterlabs -> Pacemaker 

 Referencje:
http://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce/2015-November/170610.html
http://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce/2015-October/169671.html
http://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce/2015-October/169995.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1424.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-2383.html
http://www.securityfocus.com/bid/74231
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1211370
https://github.com/ClusterLabs/pacemaker/commit/84ac07c

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top