Podatność CVE-2015-2054


Publikacja: 2015-02-23

Opis:
CRLF injection vulnerability in export.cfg in the web-based administrative console for Sierra Wireless AirCard 760S, 762S, and 763S allows remote attackers to inject arbitrary headers via CRLF sequences in the save parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Sierra wireless -> Sierra wireless aircard 760s 
Sierra wireless -> Sierra wireless aircard 762s 
Sierra wireless -> Sierra wireless aircard 763s 

 Referencje:
http://seclists.org/fulldisclosure/2015/Jan/58
http://www.securityfocus.com/bid/74875

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top