Podatność CVE-2015-2177


Publikacja: 2015-03-06   Modyfikacja: 2015-03-07

Opis:
Siemens SIMATIC S7-300 CPU devices allow remote attackers to cause a denial of service (defect-mode transition) via crafted packets on (1) TCP port 102 or (2) Profibus.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Siemens -> Simatic s7 300 cpu 
Siemens -> Simatic s7-300 cpu firmware 
Siemens -> Simatic s7-300 cpu 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/72973
http://www.securitytracker.com/id/1032040
http://www.siemens.com/innovation/pool/de/forschungsfelder/siemens_security_advisory_ssa-987029.pdf
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-15-064-04
https://www.exploit-db.com/exploits/44802/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top