Podatność CVE-2015-2184


Publikacja: 2015-03-10

Opis:
ZeusCart 4 allows remote attackers to obtain configuration information via a getphpinfo action to admin/, which calls the phpinfo function.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Ajsquare -> Zeuscart 

 Referencje:
https://github.com/ZeusCart/zeuscart/issues/28
http://www.securityfocus.com/bid/72761
http://www.exploit-db.com/exploits/36159
http://sroesemann.blogspot.de/2015/01/sroeadv-2015-12.html
http://seclists.org/oss-sec/2015/q1/727
http://seclists.org/oss-sec/2015/q1/649
http://seclists.org/fulldisclosure/2015/Feb/89
http://packetstormsecurity.com/files/130487/Zeuscart-4-Cross-Site-Scripting-SQL-Injection.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top