Podatność CVE-2015-2341


Publikacja: 2015-06-13

Opis:
VMware Workstation 10.x before 10.0.5, VMware Player 6.x before 6.0.6, and VMware Fusion 6.x before 6.0.6 and 7.x before 7.0.1 allow attackers to cause a denial of service against a 32-bit guest OS or 64-bit host OS via a crafted RPC command.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Vmware -> Fusion 
Vmware -> Player 
Vmware -> Workstation 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/75094
http://www.securitytracker.com/id/1032530
http://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2015-0004.html

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top