Podatność CVE-2015-2416


Publikacja: 2015-07-14   Modyfikacja: 2015-07-15

Opis:
OLE in Microsoft Windows Server 2003 SP2, Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP2 and R2 SP1, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 Gold and R2, and Windows RT Gold and 8.1 allows remote attackers to gain privileges via crafted input, as demonstrated by a transition from Low Integrity to Medium Integrity, aka "OLE Elevation of Privilege Vulnerability," a different vulnerability than CVE-2015-2417.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Microsoft -> Windows 2003 server 
Microsoft -> Windows 7 
Microsoft -> Windows 8 
Microsoft -> Windows 8.1 
Microsoft -> Windows rt 
Microsoft -> Windows rt 8.1 
Microsoft -> Windows server 2008 
Microsoft -> Windows server 2012 
Microsoft -> Windows vista 

 Referencje:
http://www.securitytracker.com/id/1032906
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2015/ms15-075

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top