Podatność CVE-2015-2536


Publikacja: 2015-09-08   Modyfikacja: 2015-09-09

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in Microsoft Lync Server 2013 and Skype for Business Server 2015 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via a crafted URL, aka "Skype for Business Server and Lync Server XSS Elevation of Privilege Vulnerability."

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Microsoft -> Lync server 
Microsoft -> Skype for business server 

 Referencje:
http://www.securitytracker.com/id/1033497
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2015/ms15-104

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top