Podatność CVE-2015-2567


Publikacja: 2015-04-16

Opis:
Unspecified vulnerability in Oracle MySQL Server 5.6.23 and earlier allows remote authenticated users to affect availability via unknown vectors related to Server : Security : Privileges.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Oracle -> Mysql 
Novell -> Suse linux 
Novell -> Suse linux for vmware 
Novell -> Suse linux sdk 

 Referencje:
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2015-05/msg00026.html
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpuapr2015-2365600.html
http://www.securitytracker.com/id/1032121
https://security.gentoo.org/glsa/201507-19

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top