Podatność CVE-2015-2571


Publikacja: 2015-04-16

Opis:
Unspecified vulnerability in Oracle MySQL Server 5.5.42 and earlier, and 5.6.23 and earlier, allows remote authenticated users to affect availability via unknown vectors related to Server : Optimizer.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Oracle -> Mysql 
Oracle -> Solaris 
Novell -> Suse linux 
Novell -> Suse linux for vmware 
Novell -> Suse linux sdk 
Debian -> Debian linux 
Canonical -> Ubuntu linux 

 Referencje:
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2015-05/msg00026.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1628.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1629.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1647.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1665.html
http://www.debian.org/security/2015/dsa-3229
http://www.debian.org/security/2015/dsa-3311
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/bulletinapr2016-2952098.html
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/bulletinoct2015-2511968.html
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpuapr2015-2365600.html
http://www.securityfocus.com/bid/74095
http://www.securitytracker.com/id/1032121
http://www.ubuntu.com/usn/USN-2575-1
https://mariadb.com/kb/en/mariadb/mariadb-5543-release-notes/
https://security.gentoo.org/glsa/201507-19

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top