Podatność CVE-2015-2785


Publikacja: 2015-03-29   Modyfikacja: 2015-03-30

Opis:
The GIF encoder in Byzanz allows remote attackers to cause a denial of service (out-of-bounds heap write and crash) or possibly execute arbitrary code via a crafted Byzanz debug data recording (ByzanzRecording file) to the byzanz-playback command.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Gnome -> Byzanz 

 Referencje:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=852481
https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=778261
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2015/02/06/11

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top