Podatność CVE-2015-2806


Publikacja: 2015-04-10

Opis:
Stack-based buffer overflow in asn1_der_decoding in libtasn1 before 4.4 allows remote attackers to have unspecified impact via unknown vectors.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
libtasn1 Stack Write Overflow
Hanno B
31.03.2015

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
GNU -> Libtasn1 
Fedoraproject -> Fedora 
Debian -> Debian linux 
Canonical -> Ubuntu linux 

 Referencje:
http://git.savannah.gnu.org/gitweb/?p=libtasn1.git;a=commit;h=4d4f992826a4962790ecd0cce6fbba4a415ce149
http://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce/2015-April/154741.html
http://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce/2015-April/154805.html
http://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce/2015-April/155117.html
http://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce/2015-April/155270.html
http://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce/2015-April/155435.html
http://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce/2015-April/155483.html
http://www.debian.org/security/2015/dsa-3220
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDVSA-2015:193
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2015/03/29/4
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2015/03/31/2
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/bulletinapr2016-2952098.html
http://www.securityfocus.com/bid/73436
http://www.securitytracker.com/id/1032080
http://www.ubuntu.com/usn/USN-2559-1
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:1860
https://security.gentoo.org/glsa/201509-04

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top