Podatność CVE-2015-2807


Publikacja: 2015-09-01

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in js/window.php in the Navis DocumentCloud plugin before 0.1.1 for WordPress allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the wpbase parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
WordPress Navis DocumentCloud 0.1 Cross Site Scripting
Harry Metcalfe
28.08.2015

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Documentcloud -> Navis documentcloud 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/133350/WordPress-Navis-DocumentCloud-0.1-Cross-Site-Scripting.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2015/Aug/78
https://security.dxw.com/advisories/publicly-exploitable-xss-in-wordpress-plugin-navis-documentcloud/
https://wordpress.org/plugins/navis-documentcloud/changelog/
https://wpvulndb.com/vulnerabilities/8164

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top