Podatność CVE-2015-2810


Publikacja: 2015-05-15   Modyfikacja: 2015-05-16

Opis:
Integer overflow in the HwpApp::CHncSDS_Manager function in Hancom Office HanWord processor, as used in Hwp 2014 VP before 9.1.0.2342, HanWord Viewer 2007 and Viewer 2010 8.5.6.1158, and HwpViewer 2014 VP 9.1.0.2186, allows remote attackers to cause a denial of service (crash) and possibly "influence the program's execution flow" via a document with a large paragraph size, which triggers heap corruption.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Hancom Office Hwp 2014 Integer Overflow
Daniel Regalado
15.04.2015

Typ:

CWE-189

(Numeric Errors)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Hancom -> Hanword viewer 2007 
Hancom -> Hanword viewer 2010 
Hancom -> Hwp 2014 
Hancom -> Hwpviewer 2014 

 Referencje:
http://seclists.org/bugtraq/2015/Apr/89
http://www.securityfocus.com/bid/74153

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top