Podatność CVE-2015-2816


Publikacja: 2015-04-01

Opis:
The XcListener in SAP Afaria 7.0.6001.5 does not properly restrict access, which allows remote attackers to have unspecified impact via a crafted request, aka SAP Security Note 2134905.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
SAP Afaria 7 Missing Authorization Check
Vahagn Vardanyan
19.06.2015

Typ:

CWE-284

(Improper Access Control)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
SAP -> Afaria 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/132363/SAP-Afaria-7-Missing-Authorization-Check.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2015/Jun/67
http://www.securityfocus.com/archive/1/535830/100/800/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/73708
https://erpscan.io/advisories/erpscan-15-009-sap-afaria-7-xclistener-missing-authorization-check/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top