Podatność CVE-2015-2822


Publikacja: 2015-04-08

Opis:
Siemens SIMATIC HMI Comfort Panels before WinCC (TIA Portal) 13 SP1 Upd2 and SIMATIC WinCC Runtime Advanced before WinCC (TIA Portal) 13 SP1 Upd2 allow man-in-the-middle attackers to cause a denial of service via crafted packets on TCP port 102.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Siemens -> Wincc 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/74028
http://www.siemens.com/innovation/pool/de/forschungsfelder/siemens_security_advisory_ssa-487246.pdf

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top