Podatność CVE-2015-2841


Publikacja: 2015-04-03

Opis:
Citrix NetScaler AppFirewall, as used in NetScaler 10.5, allows remote attackers to bypass intended firewall restrictions via a crafted Content-Type header, as demonstrated by the application/octet-stream and text/xml Content-Types.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Citrix -> Netscaler 

 Referencje:
http://seclists.org/fulldisclosure/2015/Mar/95
http://securitytracker.com/id/1031928
https://www.exploit-db.com/exploits/36369/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top