Podatność CVE-2015-2851


Publikacja: 2015-05-30

Opis:
client_chown in the sync client in Synology Cloud Station 1.1-2291 through 3.1-3320 on OS X allows local users to change the ownership of arbitrary files, and consequently obtain root access, by specifying a filename.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
10/10
3.1/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Synology -> Cloud station 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/551972
http://www.kb.cert.org/vuls/id/BLUU-9VBU45
http://www.securityfocus.com/bid/74826

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top