Podatność CVE-2015-2860


Publikacja: 2015-06-23

Opis:
Directory traversal vulnerability in Avigilon Control Center (ACC) 4 before 4.12.0.54 and 5 before 5.4.2.22 allows remote attackers to read arbitrary files via a crafted help/ URL.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Brak
Brak
Affected software
Avigilon -> Avigilon control center 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/555984
http://www.securityfocus.com/bid/75115

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top