Podatność CVE-2015-2874


Publikacja: 2015-12-31

Opis:
Seagate GoFlex Satellite, Seagate Wireless Mobile Storage, Seagate Wireless Plus Mobile Storage, and LaCie FUEL devices with firmware before 3.4.1.105 have a default password of root for the root account, which allows remote attackers to obtain administrative access via a TELNET session.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Seagate GoFlex Satellite Remote Telnet Default Password
Matt Bergin
19.12.2015

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Seagate -> Goflex sattelite 
Seagate -> Wireless mobile storage 
Seagate -> Wireless plus mobile storage 
Lacie -> Lac9000436u firmware 
Lacie -> Lac9000464u firmware 

 Referencje:
https://www.kb.cert.org/vuls/id/GWAN-A26L3F
https://www.kb.cert.org/vuls/id/GWAN-9ZGTUH
https://www.kb.cert.org/vuls/id/903500

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top