Podatność CVE-2015-2875


Publikacja: 2015-12-31

Opis:
Absolute path traversal vulnerability on Seagate GoFlex Satellite, Seagate Wireless Mobile Storage, Seagate Wireless Plus Mobile Storage, and LaCie FUEL devices with firmware before 3.4.1.105 allows remote attackers to read arbitrary files via a full pathname in a download request during a Wi-Fi session.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Brak
Brak
Affected software
Seagate -> Goflex sattelite 
Seagate -> Wireless mobile storage 
Seagate -> Wireless plus mobile storage 
Lacie -> Lac9000436u firmware 
Lacie -> Lac9000464u firmware 

 Referencje:
https://www.kb.cert.org/vuls/id/GWAN-A26L3F
https://www.kb.cert.org/vuls/id/GWAN-9ZGTUH
https://www.kb.cert.org/vuls/id/903500

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top