Podatność CVE-2015-2991


Publikacja: 2015-09-04   Modyfikacja: 2015-09-05

Opis:
Buffer overflow in NScripter before 3.00 allows remote attackers to execute arbitrary code via crafted save data.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Nscripter project -> Nscripter 

 Referencje:
http://www.nscripter.com/
http://jvndb.jvn.jp/jvndb/JVNDB-2015-000123
http://jvn.jp/en/jp/JVN08494613/index.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top