Podatność CVE-2015-3035


Publikacja: 2015-04-21   Modyfikacja: 2015-04-22

Opis:
Directory traversal vulnerability in TP-LINK Archer C5 (1.2) with firmware before 150317, C7 (2.0) with firmware before 150304, and C8 (1.0) with firmware before 150316, Archer C9 (1.0), TL-WDR3500 (1.0), TL-WDR3600 (1.0), and TL-WDR4300 (1.0) with firmware before 150302, TL-WR740N (5.0) and TL-WR741ND (5.0) with firmware before 150312, and TL-WR841N (9.0), TL-WR841N (10.0), TL-WR841ND (9.0), and TL-WR841ND (10.0) with firmware before 150310 allows remote attackers to read arbitrary files via a .. (dot dot) in the PATH_INFO to login/.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
TP-LINK Local File Disclosure
Stefan V
11.04.2015

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Brak
Brak
Affected software
Tp-link -> Tl-wr740n (5.0) firmware 
Tp-link -> Tl-wrd741nd (5.0) 
Tp-link -> Tl-wr741nd (5.0) firmware 
Tp-link -> Archer c5 (1.2) firmware 
Tp-link -> Tl-wr841n (10.0) firmware 
Tp-link -> Archer c7 (2.0) firmware 
Tp-link -> Tl-wr841n (9.0) firmware 
Tp-link -> Archer c8 (1.0) firmware 
Tp-link -> Tl-wr841nd (10.0) firmware 
Tp-link -> Archer c9 (1.0) firmware 
Tp-link -> Tl-wr841nd (9.0) firmware 
Tp-link -> Tl-wdr3500 (1.0) firmware 
Tp-link -> Tl-wdr3600 (1.0) firmware 
Tp-link -> Tl-wdr4300 (1.0) firmware 
Tp-link -> Tl-wrd740n (5.0) firmware 
Tp-link -> Tl-wrd741nd (5.0) firmware 
Tp-link -> Tl-wrd841n (10.0) firmware 
Tp-link -> Tl-wrd841n (9.0) firmware 
Tp-link -> Tl-wrd841nd (10.0) firmware 
Tp-link -> Tl-wrd841nd (9.0) firmware 
Tp-link -> Tl-wr741nd (5.0) 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/131378/TP-LINK-Local-File-Disclosure.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2015/Apr/26
http://www.securityfocus.com/archive/1/535240/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/74050
http://www.tp-link.com/en/download/Archer-C5_V1.20.html#Firmware
http://www.tp-link.com/en/download/Archer-C7_V2.html#Firmware
http://www.tp-link.com/en/download/Archer-C8_V1.html#Firmware
http://www.tp-link.com/en/download/Archer-C9_V1.html#Firmware
http://www.tp-link.com/en/download/TL-WDR3500_V1.html#Firmware
http://www.tp-link.com/en/download/TL-WDR3600_V1.html#Firmware
http://www.tp-link.com/en/download/TL-WDR4300_V1.html#Firmware
http://www.tp-link.com/en/download/TL-WR740N_V5.html#Firmware
http://www.tp-link.com/en/download/TL-WR741ND_V5.html#Firmware
http://www.tp-link.com/en/download/TL-WR841N_V9.html#Firmware
http://www.tp-link.com/en/download/TL-WR841ND_V9.html#Firmware
https://www.sec-consult.com/fxdata/seccons/prod/temedia/advisories_txt/20150410-0_TP-Link_Unauthenticated_local_file_disclosure_vulnerability_v10.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top