Podatność CVE-2015-3138


Publikacja: 2017-09-27   Modyfikacja: 2017-09-28

Opis:
print-wb.c in tcpdump before 4.7.4 allows remote attackers to cause a denial of service (segmentation fault and process crash).

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Tcpdump -> Tcpdump 
Opensuse project -> LEAP 
Opensuse -> LEAP 

 Referencje:
http://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2017-05/msg00018.html
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1212342
https://github.com/the-tcpdump-group/tcpdump/commit/3ed82f4ed0095768529afc22b923c8f7171fff70
https://github.com/the-tcpdump-group/tcpdump/issues/446

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top