Podatność CVE-2015-3149


Publikacja: 2017-07-25   Modyfikacja: 2017-07-26

Opis:
The Hotspot component in OpenJDK8 as packaged in Red Hat Enterprise Linux 6 and 7 allows local users to write to arbitrary files via a symlink attack.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Redhat -> Enterprise linux hpc node eus 
Redhat -> Enterprise linux server 
Redhat -> Enterprise linux desktop 
Redhat -> Enterprise linux hpc node 
Redhat -> Enterprise linux workstation 
Redhat -> Enterprise linux server aus 
Redhat -> Enterprise linux server eus 

 Referencje:
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1228.html
http://www.securityfocus.com/bid/75933
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1213365

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top