Podatność CVE-2015-3171


Publikacja: 2017-07-25   Modyfikacja: 2017-07-26

Opis:
sosreport 3.2 uses weak permissions for generated sosreport archives, which allows local users with access to /var/tmp/ to obtain sensitive information by reading the contents of the archive.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Sos project -> SOS 

 Referencje:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1218658
https://github.com/sosreport/sos/commit/d7759d3ddae5fe99a340c88a1d370d65cfa73fd6

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top