Podatność CVE-2015-3229


Publikacja: 2017-10-16   Modyfikacja: 2017-10-17

Opis:
fedora-cloud-atomic.ks in spin-kickstarts allows remote attackers to conduct man-in-the-middle attacks by leveraging use of HTTP to download Fedora Atomic updates.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Fedoraproject -> Spin-kickstarts 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2015/06/12/8
http://www.securityfocus.com/bid/75185
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1231800
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/spins@lists.fedoraproject.org/thread/L3GSGM5JS2EAJJAGEHR7U4ATNM4ILFKK/

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top