Podatność CVE-2015-3279


Publikacja: 2015-07-14

Opis:
Integer overflow in filter/texttopdf.c in texttopdf in cups-filters before 1.0.71 allows remote attackers to cause a denial of service (crash) or possibly execute arbitrary code via a crafted line size in a print job, which triggers a heap-based buffer overflow.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Linuxfoundation -> Cups-filters 
Debian -> Debian linux 
Canonical -> Ubuntu linux 

 Referencje:
http://bzr.linuxfoundation.org/loggerhead/openprinting/cups-filters/revision/7365
http://bzr.linuxfoundation.org/loggerhead/openprinting/cups-filters/revision/7366#NEWS
http://bzr.linuxfoundation.org/loggerhead/openprinting/cups-filters/revision/7369
http://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2015-07/msg00033.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-2360.html
http://ubuntu.com/usn/usn-2659-1
http://www.debian.org/security/2015/dsa-3303
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2015/07/03/2
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2015/07/03/5
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/linuxbulletinoct2015-2719645.html
http://www.securityfocus.com/bid/75557
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1238990
https://security.gentoo.org/glsa/201510-08

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top