Podatność CVE-2015-3321


Publikacja: 2017-10-02   Modyfikacja: 2017-10-03

Opis:
Services and files in Lenovo Fingerprint Manager before 8.01.42 have incorrect ACLs, which allows local users to invalidate local checks and gain privileges via standard filesystem operations.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Lenovo -> Fingerprint manager 

 Referencje:
https://support.lenovo.com/us/en/product_security/lenovo_fpr

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top