Podatność CVE-2015-3322


Publikacja: 2015-04-16   Modyfikacja: 2015-04-17

Opis:
Lenovo ThinkServer RD350, RD450, RD550, RD650, and TD350 servers before 1.26.0 use weak encryption to store (1) user and (2) administrator BIOS passwords, which allows attackers to decrypt the passwords via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Lenovo -> Thinkserver rd350 
Lenovo -> Thinkserver rd450 
Lenovo -> Thinkserver rd550 
Lenovo -> Thinkserver rd650 
Lenovo -> Thinkserver td350 
Lenovo -> Thinkserver rd350 firmware 
Lenovo -> Thinkserver rd450 firmware 
Lenovo -> Thinkserver rd550 firmware 
Lenovo -> Thinkserver rd650 firmware 
Lenovo -> Thinkserver td350 firmware 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/74198
https://support.lenovo.com/us/en/product_security/ts_bios_pw

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top