Podatność CVE-2015-3450


Publikacja: 2017-09-06   Modyfikacja: 2017-09-07

Opis:
Heap-based buffer overflow in libaxl 0.6.9 allows attackers to cause a denial of service (memory corruption) or execute arbitrary code via a crafted XML document.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
ASPL -> Libaxl 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2015/04/29/7
http://www.securityfocus.com/bid/74375

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top