Podatność CVE-2015-3617


Publikacja: 2017-08-22

Opis:
Fortinet FortiManager 5.0 before 5.0.11 and 5.2 before 5.2.2 allow local users to gain privileges via crafted CLI commands.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Fortinet -> Fortimanager firmware 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/74444
http://www.securitytracker.com/id/1032188
https://fortiguard.com/psirt/FG-IR-15-011

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top